Vi leverer komplette EIB/KNX systemer.

Dette omfatter bla.a:

 • Lysstyring
 • Varmestyring
 • Persiennestyring
 • Ventilasjon
 • Nødlys
 • Alarmer
 • Visualisering/fjernstyring via Internett Explorer
 • Samkjøring med lyd/bilde multiromsystemer
 • Kombinasjon trådbundet/trådløst – styr EIB fra fjernkontroll

Lysstyring bolig:

 • Lokal styring av lys av/på,dim,scenarier
 • Sentralstyring, alt av med en knapp ved sengen og en ved utg.døren.
 • Alt lys på ved utløst brannalarm.
 • Alt lys blinker ved utløst tyverialarm.
 • Tilstedeværelsessimulering når man er på ferie.
 • Utelys på med fotocelle, av/eller ned til minimumsnivå når man sover,
  på igjen til maksnivå ved detektert bevegelse.

Lysstyring næringsbygg/industri/offentlige bygg:

 • Tidsstyring
 • Tilstedeværelsesstyring
 • Dagslysavhengige styringer
 • Konstantlysstyring
 • Radio styring / Trådløse brytere
  på f.eks flyttbare delevegger
 • Lysdimming i alle former

Varmestyring:

 • Termostater med:
  -Justerbart set.punkt
  -Nattsenking
  -Standby senking
  -Frostsikring
 • Kombibryter m/integrert termostat og display som viser:
  -Innetemperatur
  -Innetemperatur og utetemperatur
  -innetemperatur, utetemperatur og riktig klokke
 • Alle parametere innstillbare via buss.
  Alle termostater kan benyttes til varme og kjøling samtidig.